Suicidproblematik och psykisk ohälsa i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
709-2922-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Suicidproblematik och psykisk ohälsa i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg har tillsammans samlat in och sammanställt information om suicidproblematiken i länet.

Våren 2020 kom alarmerande nationella rapporter om en stor ökning av antal samtal rörande suicid, men också ett ökat antal larm till utryckningsverksamheter.

Detta är en lägesbild för Kronobergs län där vi även lyfter ett antal rekommendationer för att motverka suicid och psykisk ohälsa.

Kontakt