Strömbergshyttans glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-7-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Strömbergshyttans glasbruk

Det första glasbruket här startade 1876, under namnet Lindefors. 1933 ändrade dåvarande bruksdisponenten Edvard Strömberg namnet till Strömbergshyttan. Den gamla hyttan brann 1973 men byggdes upp igen. 1979 lades glasbruket ned.

Kontakt