Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv. Bilagor

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 851-7420-19-3.1

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 12

Publikationstyp: Annan

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv. Bilagor

Bilagorna till den strategiska överenskommelsen består, dels av begreppsförklaringar, dels fördjupade korta beskrivningar av syftet med respektive samverkansområde i överenskommelsen, dels en beskrivning av den drygt ettåriga processen med att ta fram överenskommelsen. En process som hade en bred ansats, var öppen, med möjlighet att bidra och påverka resultatet kontinuerligt via en digital plattform, och genomfördes med stort och brett engagemang.

Den som är intresserad kan ta del av arbetet under processen genom att klicka på länken till den digitala plattformen i bilagorna.

Kontakt