Strategi för formellt skydd av skog i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:35
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Strategi
Omslag - Strategi för formellt skydd av skog i Kronobergs län

Strävan mot ett hållbart samhälle är en grundförutsättning i statens politik. Den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling tydliggörs i de av riksdagen beslutade Svenska miljökvalitetsmålen.

Målen tar bland annat sin utgångspunkt i den internationella konventionen om biologisk mångfald och EU:s direktiv på området.

Det långsiktiga målet för miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” lyder: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kontakt