• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:30
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2007

Under våren och sommaren 2007 genomfördes en inventering av större vattensalamander i utvalda delar av Kronobergslän. Inventeringen och skrivandet av inventeringsrapporten gjordes av Marika Stenberg och Per Nyström på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen och skrivandet av rapporten är en del av det åtgärdsprogram som idag är fastställt av Naturvårdsverket.

Kontakt