Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:30

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2007

Under våren och sommaren 2007 genomfördes en inventering av större vattensalamander i utvalda delar av Kronobergslän. Inventeringen och skrivandet av inventeringsrapporten gjordes av Marika Stenberg och Per Nyström på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen och skrivandet av rapporten är en del av det åtgärdsprogram som idag är fastställt av Naturvårdsverket.

Kontakt