• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:08
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2006

Under sommaren 2006 genomfördes en inventering av större vattensalamander i utvalda delar av Kronobergs län. Inventeringen och skrivandet av inventeringsrapporten gjordes av Per Mernelius på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen och skrivandet av rapporten är en del av det åtgärdsprogram för större vattensalamander som idag är fastställt av Naturvårdsverket.

Kontakt