Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:08

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2006

Under sommaren 2006 genomfördes en inventering av större vattensalamander i utvalda delar av Kronobergs län. Inventeringen och skrivandet av inventeringsrapporten gjordes av Per Mernelius på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen och skrivandet av rapporten är en del av det åtgärdsprogram för större vattensalamander som idag är fastställt av Naturvårdsverket.

Kontakt