• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Kölaboda kaptensboställe - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-810-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-82-8
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Stora Kölaboda

Stora Kölaboda kaptensgård ingick i det yngre indelningsverket, som var en viktig del av Sveriges militära organisation från 1682-1901. På Stora Kölaboda bodde kaptenen för Södra Sunnerbo kompani, tillhörande Kronobergs regemente.

En av de mer kända släkterna med rötter i Stora Kölaboda är Cavalliussläkten genom kapten Johan Cavallius som bodde på gården. Statliga ämbetsmän avlönades genom att de fick bo på särskilda gårdar på statligt ägd mark, som i praktiken utgjorde militärernas främsta lön.

Kontakt