Stora Kölaboda kaptensboställe - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-810-16

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-82-8

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stora Kölaboda

Stora Kölaboda kaptensgård ingick i det yngre indelningsverket, som var en viktig del av Sveriges militära organisation från 1682-1901. På Stora Kölaboda bodde kaptenen för Södra Sunnerbo kompani, tillhörande Kronobergs regemente.

En av de mer kända släkterna med rötter i Stora Kölaboda är Cavalliussläkten genom kapten Johan Cavallius som bodde på gården. Statliga ämbetsmän avlönades genom att de fick bo på särskilda gårdar på statligt ägd mark, som i praktiken utgjorde militärernas främsta lön.

Kontakt