Stoppa spridningen av invasiva främmande arter i våra vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslaget för Bostadsmarknadsanalys 2021 – Kronobergs län.

Invasiva arter är de främmande arter som introducerats
av människan och som sprider sig av egen kraft.

Dessa arter kan konkurrera ut inhemska växter och djur eller sprida smittor och utgör ett hot mot våra ekosystem. Läs och lär dig att känna igen invasiva växter och djur som finns i våra vatten. Hjälp till genom att ha uppsikt och rapportera in dina fynd.

Kontakt