Stickprovsstorlek vid övervakning av kryptogamer i ädellövskog - Del 1 och del 2

Om publikationen

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Stickprovsstorlek vid övervakning av kryptogamer i ädellövskog - Del 1 och del 2

Inventeringen syftar till att upptäcka/kvantifiera förändringar i lav- och mossförekomst för ett antal (26) arter. Frågan är hur många objekt (lokaler) som behöver undersökas för att observerade skillnader i relativ frekvens (förändringar) skall vara statistiskt säkerställda.

Det är lätt att inse att det föreligger osäkerhet i den observerade förändringen. För att avgöra om förändring är statistiskt säkerställd eller ej, ställs storleken på förändringen i relation till osäkerheten i mätningen.

Kontakt