Statistisk utvärdering av miljöövervakningsmetoder för kryptogamer i bokskog

Om publikationen

Löpnummer:
2011:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Statistisk utvärdering av miljöövervakningsmetoder för kryptogamer i bokskog

Nedanstående utredning syftar till att undersöka hur många träd som behöver inventeras för att uppnå önskad säkerhet för uppskattning av det totala artantalet och medelartantal av två olika urval av naturvärdesintressanta lav- och mossarter, samt att jämföra effektiviteten mellan olika provtagningsstrategier.

Kontakt