Statistisk utvärdering av miljöövervakningsmetoder för kryptogamer i bokskog

Om publikationen

Löpnummer: 2011:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Statistisk utvärdering av miljöövervakningsmetoder för kryptogamer i bokskog

Nedanstående utredning syftar till att undersöka hur många träd som behöver inventeras för att uppnå önskad säkerhet för uppskattning av det totala artantalet och medelartantal av två olika urval av naturvärdesintressanta lav- och mossarter, samt att jämföra effektiviteten mellan olika provtagningsstrategier.

Kontakt