S:t Sigfrid

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-5002-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-39-2

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 72

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag S:t Sigfrid

Vården och omsorgen av de sinnessvaga har varit en statlig angelägenhet sedan 1500-talet. Inom Svenska kyrkans regi inrättades tidigt kyrkliga barmhärtighetsinrättningar, så kallade Helgeandshus, för vården av fattiga, äldre och sinnessvaga.

Nya ideal och rön inom vården krävde under 1700- och 1800-talen större, ljusare och mer moderna hospitalsbyggnader, vilket även borgade för att vården koncentrerades till färre enheter i landet.

Hospitalsområdet vid sjön Trummens strand i Växjö ligger i ett naturskönt läge. Här fanns en egen sluten värld i utkanten av staden där både anställda och intagna sedan 1700-talet levt tämligen isolerat från omgivningen.

Kontakt