Spilloljehantering i Strömsnäsbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Spilloljehantering i Strömsnäsbruk, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 2004

På fastigheten Klint 1:17 har spillolja hanterats från slutet av 1950-talet fram tills senare delen av 1960-talet. Hanteringen har bestått i att begagnad olja köpts upp på verkstäder och forslats till fastigheten där den förvarats i ovanjordiska cisterner.

När oljan fått stå ett tag och föroreningarna sjunkit till botten såldes det övre oljelagret vidare för framställning av ny olja. Det är troligt att sedimenterade oljerester skyfflats ut och eldades på marken vilket förekommit på den fastighet verksamheten senare flyttade till, Kylhult 1:341.

Kontakt