• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Spilloljehantering i Kylhult

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
114
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Spilloljehantering i Kylhult, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 2004

Inom fastigheten Kylhult 1:341 i Strömsnäsbruk har spillolja hanterats under åren 1963-1982. Hanteringen har bestått i att begagnad olja köpts upp på verkstäder och forslats till fastigheten där den förvarats i ovanjordiska cisterner som funnits uppställda på ett 40-tal platser.

När oljan fått stå ett tag och föroreningarna sjunkit till botten såldes det övre oljelagret vidare för framställning av ny olja. Sedimenterade oljerester har vid tillfällen skyfflats ut och eldats på marken och oljespill har noterats vid tidigare tillsynsbesök.

Under slutet av 70-talet förvarades även färgavfall i ett tiotal av cisternerna. Samtliga cisterner har rivits och fastigheten utgörs idag av ej inhägnad skogsmark som gränsar till bostadsfastighet med uttag av grundvatten.

Kontakt