Smålands museum

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-2972-15

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-57-6

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Smålands museum

Fornsalen för Smålands museums samlingar invigdes 1890. Museibyggnaden ritades av Fredrik Wilhelm Scholander, en av landets mest framstående arkitekter under 1800-talet. Innan Fornsalen byggdes hade ingen annan byggnad med syfte att vara historiskt museum uppförts utanför Stockholm.

Denna skrift berättar om Smålands museum i Växjö, Sveriges äldsta landsortsmuseum, om de människor som varit förgrundsgestalter i historien kring museet och de tankegångar som har skapat vårt moderna museiväsende.

Kontakt