Smålands museum

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-57-6
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Smålands museum

Fornsalen för Smålands museums samlingar invigdes 1890. Museibyggnaden ritades av Fredrik Wilhelm Scholander, en av landets mest framstående arkitekter under 1800-talet. Innan Fornsalen byggdes hade ingen annan byggnad med syfte att vara historiskt museum uppförts utanför Stockholm.

Denna skrift berättar om Smålands museum i Växjö, Sveriges äldsta landsortsmuseum, om de människor som varit förgrundsgestalter i historien kring museet och de tankegångar som har skapat vårt moderna museiväsende.

Kontakt