Små kräftor En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2003:04

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Små kräftor En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002

Små kräftor? En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002.

Kontakt