Små kräftor En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Små kräftor En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002

Små kräftor? En undersökning av signalkräftbeståndets storleks-sammansättning i Kronobergs län 2002.

Kontakt