Slutrapport kommunala kulturmiljöunderlag

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
436-2153-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Slutrapport kommunala kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.

Länsstyrelsen har via regleringsbreven regeringens uppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt att främja kommunernas kulturmiljöarbete.

Kontakt