Slutrapport kommunala kulturmiljöunderlag

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Slutrapport kommunala kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.

Länsstyrelsen har via regleringsbreven regeringens uppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt att främja kommunernas kulturmiljöarbete.

Kontakt