Skrufs glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
434-2973-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-72-9
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Del av folderns framsida

1896 byggdes det intensivt i det lilla samhället Skruv. Ett
glasbruk skulle stå klart till våren året därpå. I Småland fanns sedan länge en glasbrukstradition och platsen för Skrufs glasbruk var väl genomtänkt.

Kontakt