Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sävsjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Sävsjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Sävsjö är en av Uppvidinge kommuns två riksintressen för kulturmiljövården. Förutom riksintressena Sävsjö och Granhult, finns även utredningsområdet Hohult vilket föreslogs som nytt riksintresse år 2012.

Riksintresset Sävsjö innehåller ett omfattande fossilt odlingslandskap. Miljön är ett ovanligt välbevarat exempel på en sammansatt och komplex odlingsstruktur från tiden innan det moderna jordbruket.

I Sävsjös fossila åkermarker är det därför, tack vare säteribildningens effekter på landskapet, möjligt att se ett exempel på hur odlingslandskapen har sett ut över hela det sydsvenska höglandet fram till skiftesreformernas stora omdaning av odlingslandskapet. Miljön har utgjort ett viktigt studieobjekt för den agrarhistoriska forskningen.

Kontakt