Sammanfattande redogörelse för Kronobergs län 2018, reviderad version

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 401-3046-19

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen tar här fram en sammanfattande redogörelse avseende statliga och mellankommunala intressen, för hela Kronobergs län. Förhoppningen är att kommunernas arbete med översiktsplaneringen ska underlättas genom att information som berör översiktsplaneringen finns samlad och lättillgänglig.

I arbetet med redogörelsen har Samhällsutvecklingsenheten, Miljövårdsenheten och Landsbygdsenheten deltagit och redogörelsen innehåller även information från andra statliga myndigheter.

Kontakt