Sällebergs herrgård - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-810-16

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-76-7

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 52

Publikationstyp: Broschyr/folder

Sällebergs herrgård

Sälleberg är ett gott exempel på en herrgårdsmiljö i Smålands skogsbygder där traditioner levt kvar och starka personligheter bidragit till en intressant historia.

Mangårdsbyggnaden från slutet av 1700-talet utgör ett självklart centrum för miljön och här har senare generationers ägare varit försiktiga med förändringar, vilket i dag ger oss möjlighet att uppleva en ålderdomlig bostadsmiljö.

Kontakt