Sågverk i Strömsnäsbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Sågverk i Strömsnäsbruk, SWECO VIAK 2002

En översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheten Kylhult 1:55 i Markaryds kommun.

Syftet med undersökningen var att klarlägga om det förekommer föroreningar i form av klorfenoler och kolväten från den tidigare doppningen av virke samt transporter inom fastigheten.

Undersökningen utförs som en kompletterande undersökning till den inventering enligt MIFO fas 1 som länsstyrelsen i Kronobergs län utfört.

Kontakt