Sågverk i Sandsbro

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Sågverk i Sandsbro, VIAK 2002

En översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheten Sågverket 1 & 2 i Växjö kommun.

Syftet med undersökningen var att klarlägga om det förekommer föroreningar i form av klorfenoler och kolväten från den tidigare doppningen av virke samt transporter inom fastigheten.

Undersökningen utförs som en kompletterande undersökning till den inventering enligt MIFO fas 1 som länsstyrelsen i Kronobergs län utfört.

Kontakt