• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sågverk i Lidhult

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
575-1717-05
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Sågverk i Lidhult, SWECO VIAK 2005

Kompletterande inventering, översiktlig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning samt riskklassning.

Kontakt