Sågverk i Lidhult - Utökad undersökning

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Sågverk i Lidhult - Utökad undersökning, SWECO VIAK 2006

Lidhults sågverk lades ned 1977. Verksamheten omfattade bland annat doppning med pentaklorfenolhaltiga medel i syfte att skydda virket från blånad.

Vid den översiktliga undersökningen som utfördes våren 2005 konstaterades att halten pentaklorfenol i grundvattnet var närmare 2000 gånger det holländska riktvärdet för när åtgärder bör övervägas.

Allvarligast förorening påträffades i grundvattnet i området där doppningsanläggningen var belägen, men tydligt förhöjda halter registrerades också i grundvattnet där lösvirkesdoppning har utförts.

Det bedömdes som sannolikt att det rör sig om två olika källor till föroreningen. Under vintern 2005-2006 har en utökad undersökning utförts i syfte att ta fram underlag för att göra en riskbedömning.

Kontakt