• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sågverk i Häradsbäck

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Sågverk i Häradsbäck, SWECO VIAK 2005

En översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheten Häradsbäck 1:87 i Älmhults kommun.

Syftet med undersökningen var att klarlägga om tidigare sågverksverksamhet med bl a doppning av virke genererat föroreningar i mark- och grundvattnet inom fastigheten.

Undersökningen utförs för att klarlägga om påträffade föroreningar i Häradsbäcks vattentäkt kan härröra från ovan nämnd fastighet.

Kontakt