Sågverk i Häradsbäck

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Sågverk i Häradsbäck, SWECO VIAK 2005

En översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheten Häradsbäck 1:87 i Älmhults kommun.

Syftet med undersökningen var att klarlägga om tidigare sågverksverksamhet med bl a doppning av virke genererat föroreningar i mark- och grundvattnet inom fastigheten.

Undersökningen utförs för att klarlägga om påträffade föroreningar i Häradsbäcks vattentäkt kan härröra från ovan nämnd fastighet.

Kontakt