• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ryssby garveri

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-5002-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-41-5
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Ryssby garveri

En bit välbevarad industriminneshistoria är på väg att få nytt liv i det lilla samhället Ryssby i Ljungby kommun. Här drev länets siste garvare Jacob Angel sin verksamhet till långt in på 1980-talet.

Garveriverksamheten i Ryssby speglar genom ett välbevarat byggnadsbestånd och genom sparade räkenskaper den spännande utveckling av hantverksnäringen, som skedde på landsbygden omkring 1800-talets mitt i samband med skråväsendets avskaffande.

Kontakt