Rydefors glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-6-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Rydefors glasbruk

Rydefors ligger i Älghults socken, ett av Glasrikets mest glasbrukstäta områden. I socknen har funnits tretton glasbruk, men idag är alla nedlagda.

Rydefors glasbruk ligger på den gamla byn Bockaskruvs mark och det första glasbruket på orten kallades Bockaskruvs glasbruk. Det startades 1868 av bröderna Berg, vilka 1888 lät bygga ett nytt glasbruk, 500 meter från det gamla.

Det nya bruket fick namnet Rydefors, ett namn som myntats av Peter Rydén som startat pappersbruk på orten 1818. År 1912 såldes glasbruket till familjen Meijer som drev det i tre generationer fram till 1970 då det lades ner.

Hyttbyggnaden är idag ett intressant exempel på ett automatiserat emballageglasbruk från 1900-talets mitt, där flaskor, pillerburkar och parfymflaskor tillverkats.

Kontakt