• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rosdala glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-5-9
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Rosdala glasbruk

Rosdala glasbruk grundades 1895 och är mest känt för sitt lampglas. Det är det enda glasbruk i Glasriket som idag är så kallat byggnadsminne och därmed skyddat mot förändringar enligt Kulturmiljölagen.

Miljön är väl samlad med byggnader som innehåller många av de äldre funktioner som behövdes på ett glasbruk under 1900-talets första hälft men här finns också modernare produktionslokaler från 1960-talet.

Betydande delar av samhället utanför glasbuksmiljön har också byggts eller påverkats av bruket. Några intressanta företag och byggnader finns med i den här skriften.

Kontakt