• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Römningenområdet - fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse - affisch

Om publikationen

Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
436-3849-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Römningenområdet - fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse - affisch

Riksintresset Römningenområdet ligger beläget i Göteryds socken, Älmhults kommun och utgörs av ett ovanligt stort antal hällkistor i anslutning till sjön Römningen. Landskapet kring Römningen är småkuperat och varierar mellan barr- och blandskog och öppna odlingsmarker. Hela Göteryds socken är rik på sjöar och vattendrag såsom Römningen, Hängasjön, Lagan och Helge å.

Den täta koncentrationen av hällkistor, en av landets tätaste, antyder att området har haft en viktig blomstringsperiod under yngre stenålder – äldre bronsålder (ca 2400 f.Kr. -1100 f.Kr). Ett flertal strandnära boplatser, varav vissa antas vara samtida med hällkistorna, förstärker det intrycket.

Kontakt