Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rökfria skolgårdar – tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Rökfria skolgårdar – tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under hösten 2012 tillsammans med länets kommuner genomfört en granskning av rökning på skolgårdar. Tidigare under året har en enkätundersökning genomförts där skolornas förebyggande arbete gällande tobak kartlagts.

Hur elevernas användande av ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) ser ut idag kommer att undersökas under november i den regelbundna enkätundersökningen som Landstinget Kronoberg genomför var tredje år för elever som går i åk 5 och 8 på grundskolan och eleverna i åk 2 på gymnasiet.

Arbetet för ett tobaksförebyggande arbete och rökfria skolgårdar följs under hösten upp med en länskonferens dit kommunens skol- och tillsynspersonal bjuds in.

Kontakt