Risk- och sårbarhetsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag - Populär_RSA_2016_webb

I den regionala risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs bland annat de risker och hot som finns i Kronobergs län men också förmågan att hantera de samhällskriser som uppstår. Analysen är ett viktigt underlag för de aktörer som arbetar med krisberedskap.

Samhället har en viktig roll i att förebygga och hantera kriser men även invånarna i Kronobergs län kan på olika sätt öka sin krisberedskap. Genom att ge en kortfattad beskrivning av de sårbarheter och hot som finns i Kronoberg vill vi ge en inblick i länets förutsättningar och höja medvetenheten om vilka risker som finns, vilka situationer som kan uppstå och hur man kan förbereda sig. Kunskap kring de risker som finns kan göra att man är bättre förberedd om en kris inträffar.

Kontakt