Riksdagsmannagården i Alvesta

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
453-3884-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-45-3
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Riksdagsmannagården i Alvesta, framsida på rapport.

Tillsammans med sju andra gårdar utgjorde Riksdagsmannagården den ursprungliga byn Alvesta.
På Riksdagsmannagården bodde tre generationer riksdagsmän, som alla representerade bondeståndet.

Genom en framsynt kvinna kom gården med dess spännande historia att bevaras för eftervärlden. I dag minner Riksdagsmannagården oss om den tid då Alvesta fortfarande var en bondby. Gården utgör därmed en länk till historien och är en viktig del av Alvestas historia.

Kontakt