Regionala miljömål 2013-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2013:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
omslag regionala miljömål

Varför behövs regionala mål? Konkreta och uppföljningsbara mål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete. Regionala mål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Miljömålen är alltså hela länets angelägenhet, inte enbart Länsstyrelsens.

Kontakt