Regionala bilder

Om publikationen

Löpnummer: 2014:16

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Regionala bilder

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av regionala bilder som underlag till såväl Länsstyrelsens arbete med landsbygdsutveckling som till Regionförbundet södra Smålands arbete med en Regional utvecklingsstrategi och kommunernas arbete med den översiktliga planeringen.

De regionala bilderna syftar till att visa på länets förutsättningar och tillstånd samt utvecklingstrender. Bilderna visar även på befintliga strukturer och samband i ett regionalt perspektiv.

Detta underlag utgör en bilaga till Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse till kommunen inför en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Syftet är att bidra till det regionala perspektivet och en omvärldsanalys samt kunna stärka mellankommunal samverkan.

Kontakt