Regional årlig uppföljning av miljömålen år 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 83

Publikationstyp: Rapport

Omslag årlig regional uppföljning 2017

Regionala miljömål 2013–2020 i Kronobergs län kompletterar de nationella preciseringarna. I Kronobergs län beslutade Länsstyrelsen 2002 och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen 2004 (för Levande skogar) om den första uppsättningen regionala miljömål. Den andra uppsättningen regionala delmål gällde 2007–2010 och förlängdes att gälla tills nya regionala mål hade beslutats.

Regeringen beslutade i april 2012 om preciseringar till miljökvalitetsmålen. Den 8 januari 2013 fattade Länsstyrelsen beslut om den tredje uppsättningen Regionala miljömål för 2013–2020 för Kronobergs län. Uppföljningen av målen visar att vi har mycket kvar att göra.

Kontakt