Regional årlig uppföljning av miljömålen 2020

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Mycket bra görs i Kronoberg för att nå miljömålen.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har redovisat åtgärder som görs för att nå miljömålen och beskrivit tillståndet i miljön per miljökvalitetsmål i den årliga redovisningen som har skickats in från länet.

Åtgärderna bidrar till frisk luft, minskad klimatpåverkan, minskad övergödning av vattendragen, förbättrade möjligheter till friluftsliv, och mycket, mycket mer.

I rapporten finns också beskrivningar av tillståndet i miljön, till exempel försurning, övergödning, grundvattennivåer och -kvalitet.

Kontakt