Referensvatten - Kronobergs län 1983-2003

Om publikationen

Löpnummer: 2005:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 164

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Referensvatten - Kronobergs län 1983-2003

I Kronobergs län övervakas 14 referenssjöar för att följa hur vattenkemi och biologiskt liv utvecklas i sjöar som är utsatta för minimal lokal påverkan.

I undersökningsprogrammen finns en mängd olika sjötyper representerade, från den stora och näringsfattiga klarvattensjön Skärlen med 8-10 meters siktdjup och flera års omsättningstid till mer näringsrika bruna småsjöar som Gölasjön och Rammsjön med endast ett par decimeters siktdjup.

Kontakt