Referensvatten - Kronobergs län 1983-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2005:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Referensvatten - Kronobergs län 1983-2003

I Kronobergs län övervakas 14 referenssjöar för att följa hur vattenkemi och biologiskt liv utvecklas i sjöar som är utsatta för minimal lokal påverkan.

I undersökningsprogrammen finns en mängd olika sjötyper representerade, från den stora och näringsfattiga klarvattensjön Skärlen med 8-10 meters siktdjup och flera års omsättningstid till mer näringsrika bruna småsjöar som Gölasjön och Rammsjön med endast ett par decimeters siktdjup.

Kontakt