Redovisning av årlig regional uppföljning av miljökvalitetsmål och regionala mål år 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 93

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i rapporten redovisat åtgärder samt bedömning av tillståndet för miljökvalitetsmålet i länet ur ett regionalt perspektiv till år 2020 enligt anvisningar för årlig uppföljning från Naturvårdsverket.

För Levande skogar har Skogsstyrelsens distrikt Kronoberg gjort motsvarande genomgång. Uppföljningen av Levande skogar har beslutats av Skogsstyrelsen.

Även uppföljningen av länets 45 regionala miljömål 2013-2020 redovisas.

Kontakt