Råshult - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Råshult - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Råshult utgör ett av Älmhults kommun fyra riksintressen för kulturmiljövård. Området är främst förknippat med Carl von Linné som föddes i Råshult år 1707 och växte upp på prästgården i Stenbrohult, numera ett riksintresse.

Miljön består bland annat av ett småskaligt odlingslandskap. Bebyggelsemiljön i Råshult präglas av tiden före lagaskiftets genomförande. Vidare finns ett sockencentrum med bebyggelse och odlingslandskap av 1800-talskaraktär och enstaka fornlämningsmiljöer.

Råshult är ett riksintresse som berör andra riksintressen, bland annat friluftsliv och naturvård. Råshult berör även ett Natura 2000-område, samt ett naturreservat och ett kulturreservat. Råshult har även nominerats till världsarv, än har dock inget beslut fattats.

Kontakt