Rapport Miljöövervakning för Kronobergs län 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:21
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Rapport Miljöövervakning för Kronobergs län 2003

Miljöövervakningen utförs för att vi här i länet ska kunna se hur miljön nära oss förändras. Utan denna regionala miljöövervakning skulle det vara svårt att säga något om länet, eftersom Kronobergs län kanske bara representeras av en eller ett par punkter i den nationella miljöövervakningen.

Miljöövervakningen kommer att fortsätta i sin nuvarande form under de kommande åren. Under år 2004 introducerar vi ett program för övervakning av grundvattnets kvalitet. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med länets kommuner. Det är också en del i länets miljömålsuppföljning.

Kontakt