Rapport Miljöövervakning för Kronobergs län 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2004:21

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 41

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Rapport Miljöövervakning för Kronobergs län 2003

Miljöövervakningen utförs för att vi här i länet ska kunna se hur miljön nära oss förändras. Utan denna regionala miljöövervakning skulle det vara svårt att säga något om länet, eftersom Kronobergs län kanske bara representeras av en eller ett par punkter i den nationella miljöövervakningen.

Miljöövervakningen kommer att fortsätta i sin nuvarande form under de kommande åren. Under år 2004 introducerar vi ett program för övervakning av grundvattnets kvalitet. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med länets kommuner. Det är också en del i länets miljömålsuppföljning.

Kontakt