Rapport från Glasrikeuppdraget N2012 1667 RT

Om publikationen

Löpnummer:
2014:30
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Rapport från Glasrikeuppdraget N2012 1667 RT

Glasriket i Småland med sina stolta hantverkstraditioner är något unikt som har väckt beundran över hela världen. Genom åren har det svenska bruks- och konstglaset funnit sin plats i miljontals hem och offentliga miljöer.

Tack vare en vilja att kombinera tradition med förnyelse har hantverket stått sig väl i konkurrensen och Glasriket har utvecklats till ett av Sveriges starkaste varumärken. Men Glasriket har inte stått immun mot strukturomvandlingarna inom glasindustrin.

Ändrade konsumtionsvanor, konkurrens från industritillverkat glas och historisk miljöpåverkan har inneburit stora utmaningar.

För att värna detta varumärke och stärka utvecklingen i Glasriket framöver, gav Regeringen i mars 2012 berörda Länsstyrelser, kommuner och regionförbund i uppdrag, att för deras räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöks-näring i Glasriket.

Kontakt