Pukebergs glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
434-2973-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-71-2
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Del av folderns framsida

I den här skriften får du en glimt av Pukebergs historia och kan själv gå på upptäcktsfärd i glasbruksmiljön.

Kontakt