Provfisken i tre sjöar nedströms Böksholm

Om publikationen

Löpnummer: 2004:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Provfisken i tre sjöar nedströms Böksholm

Föreliggande rapport redovisar resultatet av de provfiskeundersökningar som Länsstyrelsen genomfört i Möllekulladammen, Drevsjön och Övrasjön i augusti 2002.

Undersökningen har genomförts för att skapa underlag till en riskbedömning av de biologiska verkningar som utsläppen från Böksholm nedlagda sulfitpappersbruk har orsakat.

Provfisket 2002 genomfördes som ett delmoment i en större undersökning rörande biomarkörer och kemiska analyser i fisk från dessa sjöar. Den samlade bedömningen görs av ITM (Institutionen för tillämpad miljöforskning) vid Stockholms universitet.

Kontakt