Planeringsinsatser för LIS

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
408-5038-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Planeringsinsatser för LIS

Möjligheten att använda landsbygdsutveckling som särskilt skäl vid upphävande av eller dispens från strandskyddet infördes i lagstiftningen 2009 (landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS). Det har setts som en utvecklingsfråga i inlandskommuner med minskande invånarantal men med stor tillgång på stränder.

Länets kommuner har arbetat med LIS-planering där förutsättningar och slutresultat ser olika ut. Därför har det varit viktigt att föra samtal om begreppen lands-bygd, landsbygdsutveckling och möjligheten att använda LIS samt ta fram regionala bilder som stöd för fortsatt utveckling och hantering av frågan.

Kontakt