Planeringsinsatser för LIS

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer: 408-5038-13

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Planeringsinsatser för LIS

Möjligheten att använda landsbygdsutveckling som särskilt skäl vid upphävande av eller dispens från strandskyddet infördes i lagstiftningen 2009 (landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS). Det har setts som en utvecklingsfråga i inlandskommuner med minskande invånarantal men med stor tillgång på stränder.

Länets kommuner har arbetat med LIS-planering där förutsättningar och slutresultat ser olika ut. Därför har det varit viktigt att föra samtal om begreppen lands-bygd, landsbygdsutveckling och möjligheten att använda LIS samt ta fram regionala bilder som stöd för fortsatt utveckling och hantering av frågan.

Kontakt