Personlig säkerhet - Krissamverkan Kronoberg

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag - LänsG_Krissam_folder-april-2018-lätt-variant

Denna folder vänder sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteman och innehåller allmän information/rådgivning om skydd för din personliga säkerhet.

Att du är, eller uppfattas vara, en offentlig person med ansvar eller inflytande i en viss fråga kan få överraskande och oönskade konsekvenser.

Syftet med foldern är att den skall öka ditt säkerhetsmedvetande och fungera som ett stöd och en vägledning så att du känner dig tryggare.

Kontakt